آموزش کاربردی

در این بخش از پرتال بصورت هفتگی و روزانه آموزش های کاربردی در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتاباطت را دریافت خواهید کرد به شکلی که نیازهای روزمره تان را در امور کامپیوتر و موبایل خود برآورده می کنید.