برای اولین بار در فرانسه: محرومیت از اینترنت برای یک کاربر

دادگاهی در پاریس کاربری که قوانین کپی رایت را رعایت نکرده بود بر اساس قانون HADOPI مجرم شناخته و وی را از داشتن اینترنت به مدت دو هفته محروم کرد. ظاهرا این محکومیت در ماه می اتفاق افتاده اما این هفته اجرا شد. همچنین کاربر باید 600 یورو جریمه نیز بپردازد.در محکومیتهای رایانه ای این اولین بار در فرانسه است که فردی بدلیل دانلود غیر قانونی به محرومیت از داشتن اینترنت محکوم می شود و در نوع خود در دادگاههای جرایم رایانه ای بی نظیر است. البته طبق قوانین فرانسه محرومیت کامل وجود ندارد و کاربر حق دریاف...
بیشتر