پرداختن کارشناسانه به فضای مجازی

بومی سازی، کپی کاری یا مدیریت هوشمندانه؟! مسئله اینست… فقدان تعاریف درست و علمی بررسی مواضع مدیران و تصمیم سازان در سالهای اخیر درباره فناوری های ارتباطی و بطور کلی فضای مجازی نشان می دهد اکثر مدیران کمترین اشراف علمی و کاربردی را در این حوزه ندارند و حتی حاضر هم نیستند از اتاق های فکر تشکیل شده از نخبگان علمی و فعالان این حوزه برای راهبری و مدیریت هوشمندانه این فضا در موضوعات مدیریتی خود بهرمند شوند و نتیجه این می شود که در مصوبات و طرح های مهم نهادهای تصمیم گیری تفاوت بین شبکه های اجتماعی ...
بیشتر

اینترنت و تغییر فرهنگی

هلن صدیق بنای: بشر صاحب فرهنگ است، درست همان طور که که صاحب روح است. اما فرهنگ‌های بشری فناپذیرند و با نابودی نژاد یا گذر زمان از بین می‌روند. بنابراین، ممکن است فرهنگ‌ها هم پس از مدتی نابود شوند، اما در تمام فرهنگ‌های بشری حقایقی وجود دارد که ارزش حفظ کردن دارند. شاید بتوان فرهنگ را مجموعه‌ای از ارزشهایی تعریف کرد که افراد ، خود و دیگران را متعلق به آن می‌دانند. برخی از عواملی که در افراد حس تعلق به فرهنگی خاص را ایجاد می کند عبارتند از: • آموزه های پیشگامان فرهنگی که امید می رود بر اساس آنها...
بیشتر

همین کم بود: خانواده مجازی!

محمد رسولی: در دنیای عجیب و غریب امروزی که تکنولوژی و IT در صدر همه اخبار قرارگرفته و به نحوی در تمام امور تاثیرگذار شده، هر روز منتظر شنیدن خبرهای جدید در مورد اکتشافات هستیم. تقریبا بسیاری از آنها دیگر برای ما تعجب‌آور نیستند و فقط از روی حس کنجکاوی  آنها را پی گیری می‌کنیم. در چنین دنیایی طبیعی است اکتشافات به سمتی می‌روند که از کارهای تکراری و خسته کننده بشر کاسته و باعث آسایش و راحتی او شوند. تمام این پیشرفتها، جدا از مکانیزه کرده زندگی بشر و بسیاری از خوبیهایی که دارند ، دارای مضراتی نیز م...
بیشتر

حریم‌شخصی از دست رفته در دنیاى مجازى

ترجمه على ملائکه: حریم‌شخصی مسئله اى هزارچهره است؛ چون مارى هفت سر که هر سرش را قطع می‌کنید، دو سر به جایش مى‌روید. "دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره حفاظت اطلاعات" تقریباً حریم‌شخصی اطلاعاتى             (informational privacy) را به حد یکى از حقوق اساسى بشر رسانده است، چرا که دولت هاى عضو را متعهد می‌کند که از "حقوق و آزادى‌هاى بنیادى اشخاص طبیعى و به خصوص حق آنها در حفظ حریم‌ شخصی (Privacy)  در رابطه با پردازش اطلاعات شخصى" محافظت کنند (ماده اول دستورالعمل).  با این حال در این روزها "برادر بزرگ...
بیشتر

بی‌احترامی در دنیای مجازی

ترجمه دکتر على ملائکه: احتمالاً شما هم اى‌میل‌هایى با محتواى تند و غیرمحترمانه و حتى سرشار از ناسزا دریافت کرده‌اید و شاید خودتان هم چنین اى‌میل‌ هایى را فرستاده‌اید. تامل درباره این پدیده بیانگر نوعى بى‌توجهى به افرادى است که با آنها از طریق ای‌میل ارتباط برقرار می‌کنیم؛ به این معنا که در ارتباط اینترنتى برخلاف ارتباط مستقیم و غیرمجازى نیاز به ابراز خودکار توجه و احترام به عنوان پیش‌شرط ارتباط وجود ندارد و احتمالاً بسیارى از افرادى که اى‌میل هاى تند و توهین آمیز براى افراد ناآشنا مى‌فرستند، غیر...
بیشتر